Blog

قدرتمندترین بعد بشری

فلاسفه و دانشمندان علوم روانشناسی همیشه با حیاتی ترین انگیزه هاو نیروهایی که تفکر و تمدن بشری بر بنیاد آن ها استوار است سروکار داشته اندسوالاتی ازقبیل:نقش و سرنوشت انسان در این جهان چیست؟عدالت و خیر و حقیقت کدام است؟طبیعت انسا ن چیست؟ذهن چیست و چه رابطه ای با بدن دارد؟

و جواب هریک از انسانها بدان ها به طرق مختلف می تواندزندگی روزانه ما را تحت تاثیر خویش قرار دهدهمچنین می تواندانگیزه هایی برای رفتارهای شخصی و اجتماعی به حساب آید.

بنابراین رفتار و کردار انسانهاهمیشه در محک بررسی در دستیابی به جواب این سوال هاست بر این اساس بررسی های بیشماری ازنهادی ترین عضو بشری (مغزوذهن)صورت گرفته است که همیشه دانشمندان را در حیرت فرو برده است این مقاله به قسمتی ازالگوی رفتاری بشر می پردازدکه از آن به عنوان قدرتمندترین بعدبشری یاد میشود وآسان ترین راه رسیدن به مرزهای ناممکن رانشان می دهد،

بررسی ها نشان می دهدمغز انسان فقط۲درصد کل بدن انسان را شامل می شوداین در حال است که ۲۰ درصدانرژی بدن را استفاذه می کندبا دانستن اینکه بدن انسان در طول روز به طور متوسطفقط۲۴۰۰ کیلو کالریمصرف می کند،با چند محاسبه ساده می توانیم به دست بیاوریم که مصرف مغز انسان چند وات است ؟ برای مثال لامپ های کم مصرف ۲۰الی۶۰ئات مصرف میکنند نکته جالب اینکه مغز ما با تعداد فعالیت در لحظه که منجر به بقا و رفتارهای دیگر می شودمصرف بسیار کمی دارد.

دقیقا هدف من از بیان این مطلب این است که کار اصلی مغز انسان حفظ حالت موجود است در واقع همیشه تلاش میکند مصرف را در پایین ترین حد خودحفظ کندو دقبا به همین دلیل است که یک رفتار به صورت یک عادت برایمان درمیآید رانندگی کردن می توتند نمود واقعی این مثال باشد در ابتدا چقدر انرژی بر و تمرکزبر است تا یاد بگیریم و رانندگی شروع کنیم اما بعد مدتی حتی نیازی به فکر کردن هم نیست ولی می توانیم خوب برانیم.

نکته جالب توجهی که دربررسی های گفته شده نمود پیدا می کند اینست که مغز انسان با تمامقدرت و توانایی خودش ئر پی حفظ و نگهداری حالت هایی اززندگی است که به پیشرفت و پسرفت ما انسانها کمکی نمی کندبرای مثال در روی کره زمین انسانهایی را تصور کنید که در دمای بالای ۵۰درجه به زیست خود ادامه می دهندو از سوی دیگر انسانهایی را تصور کنید که در دمای زیر۵۰درجه به زندگی خود ادامه میدهنداین یعنی مغز انسان به هر دو حالت تواناستولی این توانایینه به پیشرفت او ونه به پسرفت او کمکی نمکندحال سوال اینجاست چه چیزی به پیشرفت و پسرفت زندگی انسان کمک می کند؟!

در واقع جواب همان مغز است .مغز انسان با قدرت فوق العاده تصور وتخییل در پی کنکاش مسایل پیرامون خود است اینجاست که مغز انسانبا قدرت های دیگر بشری همسانی قریبی به خود میگیردو قدرت تخییل را به وجود می اورد،همه ما انسانها بوده که همیشه بوده که به چیزهایی فکر کرده ایم که بعدها در زندگی یا آنها را تجربه کردیم و یا آنها را ساخته ایم هنور هم دانشمندان در پی کشف این بعد از مغز انسان در تلاشندولی چیزی که غیر قابل انکار است رسیدن مغزبه مرحله متافیزیکی ،فکر و تخییل است چیزی که انسان آن را با عناوین امید رویا و اندیشه عنوان می کند.

جیمزآلن فیلسوف نامدار می گوید:

آدمی با اندیشه هایش کلید اوضاع و شرایط را می چرخاندو همه عوامل و تحول و تجدید حیات را،برای اینکه آنچه اراده می کندار خویشتن بسازد پیشاپیش درون خود اوست .این ذقیقا مطابق گفته امرسون است که می گویدار ئلهای بزرگ پیوسته نیرویی نهان بر میخیزد که بی وقفه رویدادهای عظیم را به سوی خود می کشاند.این نیرونی نهان امرسون ،وآن اندیشه نهان آدمی آلن چیزی جز تخییل و و رویای متصور انسانی نیست زیرا که انسان تنها موجوذی است که می تواند تخییل  و رویای خود را با تصویر و رنگ واضح و آشکار در ذهن خود تصور کندو با اندیشه و امید بدان جامه عمل بپوشاند این همان بعد قدرتمند ذهن بشری است که اورا از سایر مخلوقات متمایز می کنددر پایان به نوشته ای از کتاب قانون توانگری قناعت می کنم و به اندیشه و تخییل و رویا پردازی بی حد و مرزدعوت می کنمبه گفته خانم پاندرهرگز فراموش نکنیم که:

درون و پیرامون هر یک از ما قدرتی عظیم نهفته است این جوهر و انرژی محبوسدر درون را می توان از طریق اندیشه و احساس ها و تصاویر ذهنی ی سنجیده و آگاهانه برای کامیابی و توانگری در دریافت همه موهبت ها رها و آزاد کردو به استغنا و زندگی دلخواه خویش دست یافت.

منابع :

قانون توانگری ،کاترین پاندر

با یونگ و سهروردی،سید محمدعلی بتولی

تنها راز موفقیت ،جواشیم دپوسادا/الن سینگر

اسرار ذهن ثروتمند،تی هارو اکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

Solve : *
12 − 2 =


keyboard_arrow_up