باور

اگر با تمام احساسات و عواطف خود چیزی را باور داشته باشیم به حقیقت تبدیل می شود!

جذب

ما یک آهن ربای زنده هستیم و قطعا” همه افراد،رویدادها و شرایطی که با تفکرات و احساسات غالب ما هماهنگ هستند را به زندگی خود جذب می کنیم!

تطابق

زندگی بیرونی ما آینه زندگی درونی ماست، ما دنیا را آنطور که هست نمی بینیم بلکه دنیا را همانطور که هستیم می بینیم!

برای رسیدن به رویا های زندگیمان حقیقت بزرگ این است :

همه چیز تنها به خودمان بستگی دارد !

داشتن انضباط شخصی !

کمی سریعتر با کیفیت تر و پاداش بیشتر!

استفاده از روش های قطعی تحول !

همه عوامل تحول آموختنی است !

پرسیدن از مسیر !

این سئوال را از افراد مختلف بپرسیم !

تحول فردی تنها یک تغییر ساده نیست !

0+
دوره پیشرفته رسیدن به رویا ها
0+
دوره تحول پیشرفته در کار و زندگی
0+
کارگاه پیشرفته تحول فردی
0+
سمینار آموزشی
2019/08/17 23:59:59
فهرست
SHARE
OR
SUBSCRIBE
Vel eros amet amet mauris a habitasse scel erisque? Vel urna dis et, placerat phasellus, diam in! Placerat nec facilisis, tortor tristique. Arcu placerat sagittis, velit lorem scelerisque egestas placerat phasellus.
فقط 5 ثانیه تا دانلود رایگان کتاب خواست درون فاصله دارید
فقط چند ثانیه تا دانلود رایگان 21 کلید تحول و موفقیت در کار و زندگی فاصله دارید. فایل ها به ایمیل شما ارسال می شود